P_aoiyu1_01.jpg

Aoi Yu "Travel Sand" #1

P_aoiyu1_02.jpg

Aoi Yu "Travel Sand" #2

P_aoiyu1_03.jpg

Aoi Yu "Travel Sand" #3

P_aoiyu2_01.jpg

Aoi Yu "Dandelion" #1

P_aoiyu2_02.jpg

Aoi Yu "Dandelion" #2

P_aoiyu2_03.jpg

Aoi Yu "Dandelion" #3

P_aoiyu2_04.jpg

Aoi Yu "Dandelion" #4

P_aoiyu2_05.jpg

Aoi Yu "Dandelion" #5

P_aoiyu2_06.jpg

Aoi Yu "Dandelion" #6

C_chara_01.jpg

Chara "honey" #1

C_chara_02.jpg

Chara "honey" #2

C_yuki_01.jpg

YUKI "rendez-vous"

C_yuki_02.jpg

YUKI "nagai yume"

C_aragaki_01.jpg

Aragaki Yui "Sora Films" #1

C_aragaki_03.jpg

Aragaki Yui "Sora Films" #2

C_mochida_01.jpg

Mochida Kaori "moka" #1

C_mochida_02.jpg

Mochida Kaori "moka" #2

C_casalatina_01.jpg

"Grand Gallery presents CASA LATINA 2 "

P_hagaki_01.jpg

Letter

PHOTO BOOK / CD JACKET